lần đầu tiên

Mar
19

Kỷ niệm hai năm ở Shopify

7 min read
Nov
08

Lần đầu bỏ qua cơ hội mơ ước

6 min read
May
22

Lần đầu đàm phán lương

5 min read
May
01

Lần đầu chuyển việc

5 min read